Bananens dag Nyheter Bananrecept Evenemang Sök


Riktig banan eller NFT-banan?

Publicerad: 5 november
Den sista bananen. Så kallas det digitala konstverk som Fairtrade ställer ut under klimattoppmötet COP27 i Egypten. Den virtuella bananen är en påminnelse om klimatkrisens påverkan på våra mest populära livsmedel och en uppmaning till världsdelarna.

NFT:er, Non-Fungible Tokens, digitala konstverk som bygger på blockkedjeteknik, har många säkert hört talas om. Nu lanserar Fairtrade i stället en Non-Funigible Banana som skiljer sig från en NFT genom att den varken går att köpa eller är beroende av energiintensiva processer för sin produktion. Den digitala bananen presenteras den 9 november vid FN:s klimatmöte i Sharm el-Sheikh, Egypten. Där visas den i FAO:s paviljong för att påminna besökarna om att det globala livsmedelssystemets framtid hänger på en skör tråd.

– Vi kan inte ta våra favoritlivsmedel för givet. Småskaliga odlare måste involveras i arbetet med att ta fram lösningar på klimatkrisen och få bättre betalt för sina råvaror. Annars är det inte säkert att vi kan fortsätta äta bananer i framtiden, säger Amira Malik Miller, ansvarig för policy och påverkan på Fairtrade Sverige.

Klimatförändringarnas påverkan på bananer

Just bananen är nämligen en gröda som riskerar att gå en dyster framtid till mötes på grund av klimatförändringarna. Det visar en studie beställd av Fairtrade och finansierad med stöd av EU som publicerades förra året. Enligt studien kan miljontals odlare i länder med utbredd fattigdom riskera en ekonomisk kollaps till följd av klimatförändringarnas påverkan på deras levebröd.

Forskarna har tittat på hur olika grödor kommer att påverkas runt år 2050 utifrån olika klimatscenarier. Om utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka i samma takt som i dag kommer världens största bananexporterande länder – Ecuador, Colombia och Costa Rica – att drabbas av betydligt fler dagar med extrema temperaturer, vilket ökar risken för förödande svampangrepp.

Om en bananodling exempelvis drabbas av svampsjukdomen svart sigatoka kan upp till 80 procent av skörden kan gå förlorad. Och ett varmare klimat ökar infektionsrisken, visar en studie gjord av brittiska forskare. ”Vårt huvudbudskap är att bananer är dyra att producera men billiga för oss att köpa. Det är viktigt att vi betalar ett rättvist pris för bananer så att odlare kan investera i hållbar produktion och forskning för att se till att vi kan fortsätta att njuta av dem i framtiden,” säger Dan Bebber, biträdande professor i biovetenskap och författare till studien, till CNN.

För att bananer ska gå att odla i framtiden – och inte bara existera som digital konst – behöver världens ledare agera. Under klimattoppmötet i Egypten kommer Fairtrade därför lyfta vikten av att odlarna inkluderas i omställningsarbetet och får en bättre betalning.

– Odlarna besitter värdefull kunskap om hur klimatförändringarnas påverkan på jordbruket kan minska och hanteras. Den kunskapen behöver tas till vara. Och den klimatfinansiering som världens rikaste länder utlovat måste nå ända fram, säger Amira Malik Miller.

Källa: Fairtrade Sverige

Riktig banan eller NFT-banan?
Quote of the day: live life
×